Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Oud-Turnhout verleent een toelage aan personen die aan incontinentie lijden, alsook stoma-patiënten en personen die thuis een nierdialyse uitvoeren.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Oud-Turnhout:
  • personen met incontinentie;
  • personen die thuis een nierdialyse moeten uitvoeren;
  • stoma-patiënten.

Aanvragen

Waar?

OCMW Oud-Turnhout - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier voor deze toelage bekomen bij de sociale dienst van het OCMW Oud-Turnhout.

Bedrag?

20 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • voor personen met incontinentie ofwel:
  • een attest met een score van 2, 3 of 4 voor incontinentie op de Katz-schaal (een blanco attest is te bekomen op de Sociale Dienst van het OCMW);
  • een afschrift van de beslissing van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie waarin terugbetaling van incontinentiemateriaal werd bekomen.
 • personen die thuis een nierdialyse moeten uitvoeren, en stoma-patiënten, moeten een gepast attest voorleggen dat ze ook kunnen bekomen op het OCMW.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Oud-Turnhout.
Officiële benaming: Gratis Vuilzakken.
Laatste update fiche: 12/02/2008.