Dagopvang - toelage verbijf in een zorgboerderij (Dagopvang, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Dagopvang - toelage verbijf in een zorgboerderij

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Gooik biedt kansarmen een tussenkomst in de verblijfskosten voor dagopvang in de zorgboerderij.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Gooik die bestendig thuis verblijven, niet in een instelling of rusthuis;
 • voor ofwel:
  • alleenstaande personen met een maandinkomen lager dan 750 euro;
  • personen met een gezin ten laste en een maandinkomen lager dan 1000 euro.
 • als u samenwoont met andere personen met een beroepsinkomen, zal 1/3 van dit inkomen in aanmerking worden genomen;
 • u mag naast de eigen woning geen andere eigendommen bezitten, of verkocht hebben in de afgelopen 10 jaar;
 • de aanvrager dient elke wijziging (inkomen, opname rusthuis, verhuis, gezinssituatie, ...) onmiddellijk door te geven aan de Sociale Dienst;
 • in bepaalde gevallen (bvb: hoge medische kosten) kan er een afwijking van deze voorwaarden toegestaan worden.

Aanvragen

Waar?

OCMW Gooik - Sociale Dienst

Hoe?

U kan deze tussenkomst aanvragen bij de Sociale Dienst van het OCMW Gooik van zodra de dagopvang aanvang neemt.

Bedrag?

 • 50% van de verblijfskosten;
 • maximaal 40 euro per maand per persoon.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • bewijs van inkomen bvb:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • loonbrieven van het laatste jaar.
 • een kopie van ofwel:
  • de factuur van de verblijfskosten;
  • een attest afgeleverd door de bevoegde dienst.

Contacteer

 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Gooik - Sociale Dienst.
Officiƫle benaming: Tussenkomst in de verblijfskosten voor dagopvang.
Laatste update fiche: 15/02/2010.