Huursubsidie (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Gooik voorziet een huurtoelage voor personen met een beperkt inkomen.

Voorwaarden

U woont in Gooi en:

 • ofwel u bent er sinds minstens 4 maanden ingeschreven in het bevolkingsregister
 • ofwel u woont er tijdens de laatste 6 jaar 3 jaar
 • en u voldoet aan volgende voorwaarden:
  • u hebt een schriftelijk huurcontract
  • uw inkomen bedraagt hoogstens het leefloon van uw categorie, verhoogd met hoogstens 50%
  • de woning is gelegen in Gooik
  • de huurprijs mag nooit hoger zijn dan 3/4 van het inkomen
  • u schrijft in in alle sociale huisvestingsmaatschappijen en erkende sociale verhuurkantoren werkzaam op het grondgebied van Gooik
  • u bezit geen eigendommen of hebt geen eigendommen verkocht in de afgelopen 10 jaar
  • u besteedt 1/3 van uw inkomen aan huur
  • u heeft hoogstens 6.200 euro aan spaargelden
  • u geniet geen huurtoelage of huurpremie van een andere overheidsdienst

Aanvragen

Waar?

OCMW Gooik - Sociale Dienst

Hoe?

 • u vraagt de huurtoelage aan bij de sociale dienst van het OCMW Gooik
 • het OCMW voert een sociaal-financieel onderzoek uit
 • de sociale dienst van het OCMW en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslissen of u in aanmerking komt voor de huurtoelage
 • u vindt twee voorbeelden voor het berekenen van de toelage voor uw inkomsten en gezinssamenstelling op de website van het OCMW Gooikbij het niet aangeven van wijzigingen en dergelijke kan de huurtoelage herzien of teruggevorderd worden

Bedrag?

U ontvangt hoogstens 190,80 euro, verhoogd met hoogstens 38,16 euro per kind ten laste.

(bedragen voor 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • bewijs van inkomsten:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • actuele loonbrieven
  • toelagen en uitkeringen
 • de inschrijvingsnummers van de sociale huisvestingsmaatschappijen en erkende sociale verhuurkantoren werkzaam op het grondgebied van Gooik

Contacteer

 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Gooik - Sociale Dienst.
Officiƫle benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 27/03/2014.