Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Gezinnen, Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Haaltert biedt een tegemoetkoming in het kader van de DIFTAR-huisvuilregeling voor grote gezinnen of gezinnen met een kind met een handicap. Grote gezinnen produceren meer afval en hebben meer kosten. Met deze tegemoetkoming wil de gemeente bijspringen in deze kosten.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Haaltert;
 • voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste:
 • voor gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste waarvan minstens één kind een handicap heeft van minstens 66% (een kind met een handicap wordt dubbel gerekend);
 • een kind ten laste is ofwel:
  • jonger dan 18 jaar;
  • ouder dan 18 jaar waarvoor het gemeentebestuur een officieel document heeft ontvangen dat bewijst dat het kind ofwel:
   • nog gerechtigd is op kinderbijslag;
   • op 1 januari nog voltijds onderwijs volgt;
   • verlengd minderjarig is.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Haaltert - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

Men vraagt de tussenkomst aan voor 15 september van het lopende jaar met een formulier dat ter beschikking is op de Dienst Sociale Zaken.

Bedrag?

10 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • eventueel een attest waaruit blijkt dat een kind een handicap heeft van minstens 66%.

Contacteer

Organisatie Gemeente Haaltert - Dienst Leefmilieu
Adres Hoogstraat 41 
9450 Haaltert
Tel 053 85 86 05
Fax 053 85 86 21
Website Gemeente Haaltert - website
E-mail leefmilieu@haaltert.be

Openingsuren: elke werkdag 8u30 - 12u
woensdag 13u30 - 16u
donderdag 18u - 21u15


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Haaltert - Dienst Sociale Zaken.
Officiële benaming: Tegemoetkoming DIFTAR-huisvuilregeling voor grote gezinnen.
Laatste update fiche: 20/03/2008.