Seniorvakantie - Vakantie voor oudere werknemers die het werk hervatten (Vakanties, Arbeid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Seniorvakantie - Vakantie voor oudere werknemers die het werk hervatten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als werknemer hebt u recht op betaalde vakantie. Dat recht bouwt u op in verhouding tot het aantal dagen dat u in het kalenderjaar ervoor (in het ‘vakantiedienstjaar’) hebt gewerkt.

Als u als oudere werknemer na een lange periode van inactiviteit of invaliditeit opnieuw aan de slag gaat, is het mogelijk dat u in het jaar daarvoor te weinig dagen daadwerkelijk gewerkt hebt om in het vakantiejaar recht te hebben op de volledige vier weken vakantie. Om te vermijden dat oudere werknemers dat als een belemmering zien om weer aan de slag te gaan, is de seniorvakantie ingevoerd. U kunt, ter aanvulling van uw onvolledige recht op de gewone betaalde vakantie, zogenaamde ‘seniorvakantiedagen’ krijgen, zodat u toch vier weken betaalde vakantie hebt.

Voorwaarden

U hebt recht op seniorvakantie als u :
  • 50 jaar of ouder bent op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u vakantie neemt)
  • opnieuw begint te werken als loontrekkende in de privésector
  • en geen recht hebt op vier weken betaalde vakantie vanwege een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar
U moet alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

Aanvragen


Waar?

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Hoe?

Om seniorvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt deze vinden in uw uitbetalingsinstelling of uw plaatselijke RVA-kantoor.

Bedrag?

Voor de seniorvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. Dat brutoloon is begrensd op 2.252,94 euro (cijfer 2017).

Meebrengen


Bijkomende informatie

RVA - seniorvakantie

Contacteer

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Adres Trapstraat 38
1000 Brussel
Tel 025 15 44 44
Fax 025 14 11 06
Website https://www.rva.be/nl/

Openingsuren 08.00 tot 12.30 uur


Laatste update fiche: 05/08/2019.