Financiële steun en voorschotten (Financiële problemen, Financiële uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Financiële steun en voorschotten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zingem biedt personen of gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om een voorschot te krijgen op bijvoorbeeld: kinderbijslag, de tussenkomst in ambulante zorgen in een verpleeginstelling, hospitalisatiekosten, medische- en farmaceutische kosten, de tussenkomst in de verblijfskosten van daklozen, of uitzonderlijke onderwijskosten, enz. Met deze optie wil het OCMW personen met een laag inkomen wat ademruimte geven. De financiële steun is in de meeste gevallen terugvorderbaar in schijven die haalbaar zijn voor de aanvrager.

Voorwaarden

 • voor personen die werkelijk verblijven in de gemeente Zingem;
 • u hebt een beperkt inkomen en kan daardoor de dringende kosten waarvoor u de aanvraag doet niet direct betalen: een individueel onderzoek bepaalt of u aan deze voorwaarde voldoet;
 • er kan geen financiële steun gevraagd worden om een schuldenlast aan te zuiveren;
 • opmerking: dit is geen algemeen recht maar afhankelijk van uw specifieke situatie.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zingem - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de financiële steun mondeling of schriftelijk aan bij het OCMW van Zingem. Een maatschappelijk assistente zal een gesprek met u hebben waaruit moet blijken dat de financiële steun nuttig en noodzakelijk is.

Bedrag?

Het bedrag dat kan worden toegewezen verschilt van aanvraag tot aanvraag. Het is afhankelijk van de dringende kosten, het inkomen van de aanvrager, de gezinssituatie, enz.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • bewijs van inkomsten:
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • bewijzen van huidig inkomen.
 • de factuur die de kostprijs aantoont van datgene waarvoor men steun vraagt.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kruisem - Locatie Zingem - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Financiële steun.
Laatste update fiche: 10/03/2008.