Heffing op waterverontreiniging - sociaal tarief en compensatie (Belastingen, Water) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Heffing op waterverontreiniging - sociaal tarief en compensatie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur. Als je zelf een grondwaterwinning hebt of leidingwater gebruikt van Brabant Water krijg je een aparte heffing op de waterverontreiniging.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een sociaal tarief van deze heffing krijgen. Je betaalt dan slechts 20% van de heffing.

Als u geen eigen factuur van het waterverbruik krijgt en u betaalt aan een derde persoon (eigenaar van het gebouw, syndicus,..) dan kunt u een compensatie aanvragen.

Voorwaarden

Je voldoet op 1 januari van het heffingsjaar aan volgende voorwaarden:
 • het heffingsbiljet staat op uw naam en op de naam van een gezinslid dat op hetzelfde adres woont (domicilie)
 • de heffing gaat enkel over het water dat uw gezin verbruikt
 • u of een gezinslid dat op hetzelfde adres woont hebben recht op één van de volgende tegemoetkomingen:
  • het leefloon of het levensminimum
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/ of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB))
 • u verbruikt het water op je wettelijk adres (domicilie)
Gaat uw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan komt u niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kunt u wel onder gelijkaardige voorwaarden een compensatie aanvragen. Dan krijgt u 80% van de heffing terug.

Aanvragen


Waar?

Vlaamse Milieumaatschappij.

Hoe?

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van uw situatie.

Heb je toch een heffingsbiljet voor het volledige bedrag ontvangen en voldoet u of een gezinslid aan de voorwaarden dan kunt u schriftelijk uw sociaal tarief of compensatie aanvragen:

 • in het geval van sociaal tarief vraagt u dit aan binnen de 3 maanden nadat u het aanslagbiljet kreeg
 • in geval van compensatie vraagt u dit aan binnen de 12 maanden nadat u het aanslagbiljet kreeg

Voeg de nodige attesten bij uw aanvraag. Indien u deze bij het sociaal tarief nog niet hebt binnen de drie maanden kunt u deze nasturen.

Bedrag?

Als u het sociaal tarief krijgt, betaalt u nog 20% van de totale heffing. Bij de compensatie krijgt u 80% terugbetaald van het aandeel van jouw gezin in de heffing. De totale heffing kunt u berekenen met de berekeningswizard van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

Meebrengen

 • een koppie van het heffingsbiljet
 • een attest van:
  • ofwel een attest van leefloon of levensminimum (vraag dit aan uw gemeente of OCMW)
  • ofwel een kopie van het attest van gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen
  • ofwel een brief betreffende sociaal tarief voor waterverbruik en sanering voor personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap: de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid bezorgt u deze brief in het najaar.
  • ofwel een brief betreffende sociaal tarief voor waterverbruik en sanering voor personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen de tegemoetkoming hulp aan bejaarden): het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming bezorgt u deze brief in het najaar.
 • in geval van compensatie voegt u het rekeningnummer toe waarop men de compensatie kan betalen

Bijkomende informatie

Vlaamse Milieumaatschappij - sociaal tarief of vrijstelling

Contacteer

Organisatie Vlaamse Milieumaatschappij
Adres Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel 053 72 62 10
Fax 053 71 10 78
Website https://www.vmm.be/
E-mail info@vmm.be


Laatste update fiche: 17/08/2020.