Kinderbijslag/Groeipakket - Startbedrag (Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag/Groeipakket - Startbedrag

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Het startbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

Elke kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren wordt vanaf 1 januari 2019, krijgt een startbedrag.

Aanvragen

Waar?

Bij uw uitbetaler van het Groeipakket.

Hoe?

Geboorte

U kunt het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij

  • uw uitbetaler van het Groeipakket (als u al kinderen hebt)
  • een uitbetaler naar keuze (als u nog geen kinderen hebt)

Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw kinderbijslagfonds.

Vanaf 2 maanden voor de uitgerekende datum en na afgifte van een doktersattest, wordt het startbedrag uitbetaald op de rekening die u opgaf. Hebt u geen rekening, dan kunt u vragen om het bedrag via een circulaire cheque te ontvangen. Vanaf 2 maanden voor de bevalling hebt u recht op dat bedrag en moet u dat in geen enkel geval terugbetalen, tenzij bij fraude.

Vraagt u het startbedrag niet zelf aan, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.


Adoptie

Bij adoptie kunt u het startbedrag aanvragen bij uw uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Hebt u geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvangt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.


Overgang van kraamgeld (kinderbijslag) naar startbedrag (Groeipakket) op 1 januari 2019

  • Werd uw kind geboren in 2018, dan ontvangt u automatisch het bedrag uit de oude regeling (kraamgeld). 
  • Wordt uw kind geboren vanaf 1 januari 2019 of later, dan vraagt u het startbedrag aan bij een uitbetaler naar keuze.

    Let op: kiest u een andere uitbetaler dan waar uw andere kinderen al aangesloten zijn, dan worden al uw kinderen aangesloten bij de nieuwe uitbetaler.

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket. Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Geen idee bij welke uitbetaler u bent aangesloten? Kijk het snel na met uw Rijksregisternummer via de online tool.

Bedrag?

Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie.

Bijkomende informatie


Contacteer


Laatste update fiche: 17/08/2020.