Kinderbijslag/Groeipakket - Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Kinderbijslag, Kinderen, Handicap (visueel), Gezinnen, Handicap (auditief), Handicap (cognitief), Handicap (fysisch/lichamelijk), Handicap (mentaal), Handicap (spraak- en taalstoornissen), Kinderbijslagfonds, Handicap (psychisch)) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag/Groeipakket - Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Voor kinderen die vanaf 1 januari 2019 een  specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zoals een handicap of aandoening, biedt de zorgtoeslag extra ondersteuning.

Wie voor 1 januari 2019 al een verhoogde kinderbijslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte kreeg, blijft deze behouden. Hetzelfde systeem wordt ook in het Groeipakket overgenomen voor kinderen geboren na 1 januari 2019.

Voorwaarden

  • elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en een handicap of aandoening heeft en aan de volgende voorwaarden voldoet:
Vanaf 1 januari 2019 zal een door Kind en Gezin erkende arts de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte beoordelen. De arts gebruikt daarvoor het driepijlersysteem, het systeem dat nu ook gebruikt wordt door de artsen van het Directoraat Generaal voor personen met een handicap voor de huidige verhoogde kinderbijslag.

Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Als u vanaf 1 januari 2019 een hulpvraag stelt via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen, krijgt u de zorgtoeslag automatisch toegekend als uw kind aan de voorwaarden voldoet. De arts, verbonden aan het multidisciplinair team waar u uw vraag stelt, zal ook de beoordeling doen voor de zorgtoeslag. Zo moet u uw kind niet aanmelden bij twee verschillende artsen. Kinderen die voor 1 januari 2019 al een verhoging van de kinderbijslag voor een kind met een handicap kregen, behouden deze bedragen.

Aanvragen


Waar?

Kind & Gezin.

Hoe?

Krijgt u op 1 januari 2019 nog geen verhoogde kinderbijslag en denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan uw uitbetaler. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Kind en Gezin en zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. Vervolgens bezorgt Kind en Gezin het resultaat van de beoordeling aan de uitbetaler. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor wie al een lopend dossier heeft bij de FOD Sociale Zekerheid. Vragen om herziening van het dossier stuurt de uitbetaler door naar de FOD Sociale Zekerheid (0800 987 99).

De zorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand.

Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari de zorgtoeslag van januari.

Gezinnen die vandaag verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

Voor wie in 2019 een hulpvraag stelt via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen, wordt gelijktijdig onderzocht of het kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. 

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket. Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Geen idee van welke uitbetaler u het Groeipakket ontvangt? Kijk het snel na via de online tool. Dit kan enkel met het Rijksregisternummer van de ouder die het Groeipakket ontvangt. 

Bedrag?

Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt afhankelijk van zijn ondersteuningsnood, een bedrag tussen 82,37 en 549,12 euro.

Ernst van de aandoening

Bedrag per maand

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

82,37

6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

109,70

6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

422,56

9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

255,99

9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

422,56

12 - 14 punten over de drie pijlers

422,56

15 - 17 punten over de drie pijlers

480,48

18 - 20 punten over de drie pijlers

514,80

+20 punten over de drie pijlers

549,12

Meebrengen


Bijkomende informatie


Contacteer


Laatste update fiche: 23/07/2019.