Gezinszorg en aanvullende thuiszorg (Gezinszorg, Gezinshulp, gezinszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De dienst voor gezinszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en mindervalide personen die niet of onvoldoende in staat zijn de gewone dagelijkse gezins-, huishoudelijke en verzorgende taken naar behoren te vervullen. De hulp kan preventief, herstellend, verzorgend of palliatief zijn.

Bij jongere gezinnen is de hulp meestal tijdelijk. De dienst kan hulp bieden als kraamhulp bij een geboorte of tijdens de herstelperiode van een ziekte of ongeval.
Bij bejaarden kan de hulp meer blijvend zijn.

Het doel is dat de hulpvrager zolang mogelijk thuis kan blijven wonen en dat een opname in een ziekenhuis of in een gespecialiseerde instelling zolang mogelijk kan uitgesteld worden.

Voorwaarden


Aanvragen


Waar?

OCMW Lubbeek

Hoe?

U kunt schriftelijk, telefonisch of persoonlijk een aanvraag richten aan het OCMW. Ook familie, vrienden, buren of professionele hulpverleners (vb. dokters, verpleegsters) kunnen dit voor u doen.

Nadien krijgt u bezoek van de dienstverantwoordelijke die samen met u het sociaal verslag zal opmaken. Uw financiĆ«le situatie wordt onderzocht zodat de bijdrage kan worden vastgesteld. Samen met de dienstverantwoordelijke wordt bekeken welke hulp u kan aangeboden worden en hoe vaak deze hulp kan geleverd worden..

Bedrag?

De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de gezinssamenstelling en het maandelijks netto-inkomen.

Meebrengen


Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Lubbeek - Sociale Dienst.
Officiƫle benaming: Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Laatste update fiche: 03/08/2017.