Huisvuil - Tussenkomst in de afvalkosten voor OCMW-gerechtigden - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - Tussenkomst in de afvalkosten voor OCMW-gerechtigden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Mechelen geeft aan OCMW-gerechtigden gratis vuilnis- en PMD-zakken. Tweemaal per jaar deelt Sociaal Huis Mechelen attesten voor gratis vuilniszakken uit. Een alleenstaande krijgt kleine vuilniszakken, een gezin grote. Per uitreiking gaat het om tien restafvalzakken en tien PMD-zakken.

Wie een attest gratis vuilniszakken kreeg, kan ook hoogstens een keer per jaar gratis het groot huisvuil laten ophalen.

Voorwaarden

  • u bent op 1 januari van het jaar in de stad Mechelen gedomicilieerd en u bent op het moment waarop de attest uitgedeeld worden nog ingeschakeld bij Sociaal Huis Mechelen
  • u kreeg onafgebroken een OCMW-uitkering of u was in begeleiding voor schuldbemiddeling (met beperkt leefgeld) tijdens de zes maanden vóór:
    • ofwel 1 januari
    • ofwel 1 juli

Aanvragen


Waar?

Sociaal Huis Mechelen

Hoe?

Informeer bij uw maatschappelijk werker van Sociaal Huis Mechelen

Bedrag?

Gratis

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het attest, afgeleverd door uw maatschappelijk werker

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Huisvuil - Tussenkomst in de afvalkosten voor OCMW-gerechtigden.
Laatste update fiche: 25/07/2017.