Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Wetteren voorziet voor bepaalde personen en gezinnen jaarlijks gratis 20 stuks (60l) of 40 stuks (30l) restafvalzakken.

Voorwaarden

 • u bent op 1 januari van het aanvraagjaar ingeschreven in het bevolkingsregister van Wetteren
 • u beantwoordt op 1 januari minstens aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • u hebt minstens 3 kinderen ten laste
  • u hebt minstens 2 kinderen ten laste waarvan minstens één kind een handicap heeft (een kind met een handicap telt dubbel)
  • u ontvangt via het OCMW een leefloon
  • u ontvangt via de Rijksdienst voor Pensioenen ofwel:
   • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
   • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • u ontvangt via de FOD Sociale Zaken een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • u maakt gebruik van incontinentiemateriaal

Aanvragen

Waar?

Gemeente Wetteren - Dienst Onthaal

Hoe?

U kunt de gratis restafvalzakken ontvangen door u aan te bieden bij de dienst onthaal, samen met één van de onderstaande bewijsstukken.

Bedrag?

 • ofwel 20 restafvalzakken van 60 liter (waarde 25 euro)
 • ofwel 40 restafvalzakken van 30 liter (waarde 25 euro)

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • voor de gezinnen met drie kinderen ten laste:
  • een verklaring afgeleverd door het kinderbijslagfonds met vermelding van het aantal kinderen ten laste op 1 januari of een verklaring van uw ziekenfonds (formulier aan te vragen aan de receptie);
 • voor personen die recht hebben op een leefloon:
  • een attest afgeleverd door het OCMW met vermelding van uw recht op leefloon op 1 januari;
 • voor personen die recht hebben op een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen:
  • een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • voor personen die recht hebben op de tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  • een attest afgeleverd door de federale overheidsdienst voor sociale zaken;
 • voor gebruikers van incontinentiematerieel volstaat een verklaring van de arts.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Wetteren - Dienst Sociale Zaken.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken voor restafval.
Laatste update fiche: 10/06/2009.