Huisvuilzakken voor personen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiërten en stomapatiënten (Ziekte, Nierpatiënten, Stoma, incontinentie, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuilzakken voor personen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiërten en stomapatiënten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten kunnen eenmaal per jaar gratis huisvuilzakken krijgen.

Voorwaarden

  • de aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn
  • de aanvrager lijdt aan incontinentie of is nierdialysepatiënt of stomapatiënt (categorie 3)
  • belangrijk
    • categorieën kunnen niet gecumuleerd worden.
    • inwoners die verblijven in een woonzorgcentrum kunnen geen aanspraak maken op gratis huisvuilzakken.

Aanvragen


Waar?

Sociaal Infopunt Blankenberge

Hoe?

De gratis huisvuilniszakken kunnen eenmaal per jaar en dit gedurende het ganse jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt.

Bedrag?

  • het aantal gratis vuilzakken bedraagt per gezin 40 grote of 60 kleine huisvuilzakken

Meebrengen

  • een doktersattest daterend uit het jaar van de aanvraag

Bijkomende informatie

Website Sociaal Infopunt - Gratis huisvuilzakken

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Huisvuilzakken voor personen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiërten en stomapatiënten.
Laatste update fiche: 10/03/2017.