Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Nierpatiënten, Huisvuil, Incontinentie, Stoma) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Lokeren voorziet een premie voor personen met incontinentieproblemen, stomapatiënten en patiënten die thuis aan nierdialyse moeten doen. Met deze toelage wil de stad bijspringen in de hogere afvalkosten die deze personen hebben.

Voorwaarden

 • op 1 januari gedomicilieerd en woonachtig zijn te Lokeren;
 • niet opgenomen zijn in een ziekenhuis rusthuis of verzorgingsinstelling;
 • voor personen die:
  • lijden aan chronische incontinentie;
  • thuis aan nierdialyse moeten doen;
  • een stoma moeten gebruiken.
 • men mag niet deel uit maken van een gezin dat de vermindering van de forfaitaire huisvuilbelasting al toegekend kreeg.

Aanvragen

Waar?

Stad Lokeren - Financieel-Economische Dienst

Hoe?

U moet de premie voor 1 september van het dienstjaar aanvragen met een formulier dat ter beschikking is op de Financieel-Economische Dienst.

Bedrag?

27,5 euro per jaar.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • voor incontinentie- en stomapatiënten:
  • een recente factuur of aankoopbewijs voor uw benodigde materialen voor een bedrag van minstens 40 euro;
 • voor personen die thuis nierdialyse doen:
  • een attest van de behandelende arts.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Lokeren.
Officiële benaming: Premie voor personen met incontinentie, stoma of nierdialyse.
Laatste update fiche: 21/05/2012.