Aankooppremie woning (Wonen, Gezinnen, Woonwinkel, Gemeente/stad, Huisvesting, Sociale leningen, Financiële steun, Bouwen, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aankooppremie woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor de aankoop van een gezinswoning of bouwgrond in Middelkerke.

Voorwaarden

 • de aanvrager(s):
  • u vormt een jong gezin (minstens één aanvrager is maximum 40 jaar)
  • u hebt nog niet eerder een aankooppremie ontvangen in Middelkerke
  • u bewoont de woning binnen de twee jaar na de aanvraag. U bent er eveneens gedomicilieerd.
 • de woning of bouwgrond:
  • is conform aan de stedenbouwkundige voorschriften.
  • is de enige woning van het gezin

Aanvragen


Waar?

In het MAC, Middelkerke Administratief Centrum, bij de dienst ruimte en wonen (groene zone).

Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Hoe?

Wettelijk of feitelijk samenwonenden moeten de premie samen aanvragen. U kunt het aanvraagformulier afhalen in het MAC, bij de dienst ruimte en wonen.

u kunt de premie aanvragen zodra de aankoopakte verleden is tot maximum 6 maand na deze datum.

De gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening onderzoekt of de woning conform is aan de stedenbouwkundige voorschriften.

Bedrag?

De aankooppremie bedraagt 2.500 euro.
Per kind ten laste wordt de premie verhoogd met 250 euro, met een maximum van 750 euro.

Wie een woning aankoopt die op de lijst van ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of verwaarlozing staat, krijgt en extra premie van 250 euro.

Meebrengen

 • kopie van de aankoopakte
 • kopie van de opzoeking van de eigendomstitel (voor beide partners)
 • kopie van de verkoopakte van een vorige woning (indien van toepassing)
 • bewijs van kinderlast (indien nog niet woonachtig in Middelkerke)
 • aanvraagformulier

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Middelkerke - Dienst Huisvesting.
Officiële benaming: gemeentelijke aankooppremie.
Laatste update fiche: 23/01/2017.