Energielening (Leningen, Renovatie, Energie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energielening

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Voorwaarden

 • u bewoont de woning (als eigenaar of huurder) of u verhuurt de woning
 • de woning is een hoofdverblijfplaats
 • u voert werken uit die in aanmerking komen voor de energielening
 • voor bepaalde doelgroepen is de lening renteloos:
 1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.730,66 euro, dat verhoogd mag worden met 3.467,33 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
 5. beschermde afnemers
 6. gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder
Personen uit bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.
 • Nog tot eind 2020 kunnen niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

Aanvragen


Waar?

Het Energiehuis in uw buurt.

Hoe?

 • neem contact op met het Energiehuis voor uw gemeente. Op energiesparen.be kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken
 • de kredietcommissie van het Energiehuis behandelt uw aanvraag
 • het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring

Bedrag?

 • u kunt maximaal 15.000 euro lenen, het bedrag kan in maximaal vier schijven worden opgenomen
 • het geleende bedrag moet op acht jaar tijd terugbetaald worden
 • de intrest bedraagt maximaal 2%
 • voor prioritaire doelgroep 
  • het geleende bedrag moet op tien jaar tijd terugbetaald worden
  • de intrest bedraagt 0%
 • voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2019)
  • het geleende bedrag moet op tien jaar tijd terugbetaald worden
  • de intrest bedraagt 1% 
 • de energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt
 • Vanwege de coronacrisis was er voor de Energieleningen een tijdelijke automatische opschorting van de kapitaalsterugbetaling van 20 april tot 20 juli 2020.

Meebrengen


Bijkomende informatie

U kunt alleen een energielening aanvragen als er voor uw gemeente een Energiehuis is. Linkebeek en Wezembeek-Oppem zijn de enige twee gemeenten in Vlaanderen zonder Energiehuis. Woont u in een van die gemeenten? Dan kunt u geen energielening krijgen. U kunt wel uw contactgegevens online doorgeven aan het Vlaams Energieagentschap. Zij zullen contact met u opnemen als er een oplossing is voor uw gemeente.

Contacteer

Organisatie Vlaams Energieagentschap
Adres 1000 Brussel
Koning Albert-II-laan 20 bus 17
Graaf-de-Ferraris-gebouw
Tel 1700
Fax
Website http://www.energiesparen.be/adres
E-mail
Openingsuren Elke werkdag van 9u00 tot 19u00.
Opmerking

Laatste update fiche: 17/08/2020.