Huisvuil - tussenkomst in de huisvuilbelasting (Belastingen, Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de huisvuilbelasting

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Destelbergen voorziet een gedeeltelijke teruggave van de belasting die geïnd wordt voor het ophalen van huisvuil voor personen met een laag inkomen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Destelbergen
 • voor personen:
  • die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (personen met het vroegere WIGW-statuut)
  • die genieten van een leefloon
  • die werkeloos zijn

Aanvragen

Waar?

Gemeente Destelbergen - Financiële Dienst

Hoe?

U vraagt de teruggave aan met het formulier dat bij het aanslagbiljet werd gevoegd. Dit formulier moet u ten laatste twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet indienen op de Financiële Dienst.

Bedrag?

Het bedrag van de teruggave is afhankelijk van de categorie waartoe u behoord.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier
 • klever van het ziekenfonds

Contacteer

Organisatie Gemeente Destelbergen - Sociale Dienst
Adres Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen
Tel 09 218 92 77
Fax 09 228 06 34
Website Gemeente Destelbergen - website
E-mail socialedienst@destelbergen.be

Openingsuren: elke werkdag: 09u00 - 12u00
woensdag: 14u00 - 17u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Destelbergen.
Officiële benaming: Teruggave huisvuilbelasting.
Laatste update fiche: 10/08/2007.