Energietoelage (Schuldbemiddeling, Sociaal huis, OCMW, Energie, Gas, schuldbemiddeling) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energietoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een hoge schuldenlast die hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen kunnen financiële steun krijgen. Het OCMW kan ook de factuur voor het vegen van schouwen (gasverbranding), onderhoud gasgeiser, bulex en gasketel voor centrale verwarming betalen.

Voorwaarden

 • u woont in Ronse
 • u hebt een actief dossier bij het Sociaal Huis en/of u bent in budgetbeheer/budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling
 • u hebt geen actief dossier in het Sociaal Huis, maar er kan wel een tussenkomst gemotiveerd worden  door sociaal en financieel onderzoek
 • uw dossier werd behandeld op de Lokale Adviescommissie Gas en Elektriciteit 
 • de verwarmingskosten zijn niet in de huur inbegrepen
 • de verwarmingskosten worden niet forfaitair verdeeld onder het aantal bewoners
 • er kan slechts één aanvraag per gezin worden ingediend
 • u hebt openstaande facturen gas en/of elektriciteit
 • het vegen van schouwen (gasverbranding), onderhoud gasgeiser, bulex en gasketel voor centrale verwarming  staat vermeld in uw huurcontract (jaarlijks of om de twee jaar)

Aanvragen


Waar?

Gemeente Ronse - Sociaal huis

Hoe?

U richt zich tot de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Deze zal de aanvraag behandelen en voorleggen aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Bedrag?

Per jaar kan volgende bedrag toegekend worden:

 • voor een gezin: 150 euro per gezin + 50 euro per kind ten laste
 • voor een alleenstaande: 125 euro

Onder “gezin” wordt verstaan: gehuwde of samenwonende koppels, alleenstaanden met kinderlast of alleenstaanden met kinderlast in het kader van co-ouderschap.

Voor het vegen van schouwen (gasverbranding), onderhoud gasgeiser, bulex en gasketel voor centrale verwarming: bij belastingsplichtigen wordt 60% van de factuur door het OCMW betaald, met een minimale tussenkomst van 250 euro per gezin, gezien tot 40%´van het factuurbedrag voor het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie fiscaal aftrekbaar is.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • gezinssamenstelling: een uittreksel uit het bevolkingsregister, aan te vragen op de Dienst Bevolking van het stadbestuur
 • kleefbriefje mutualiteit: nagaan of de cliënt verzekerd is (zijn alle bedragen betaald)
 • bewijs van alle inkomsten: een bewijs van de meest recente inkomsten, zowel van de aanvrager, als van de alle personen waarmee hij samenwoont + rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • bewijs van alle uitgaven: een bewijs van de meest recente betalingen, zowel van de aanvrager als van alle personen waarmee hij samenwoont (overschrijvingsformulier afgestempeld door de bank, rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, onbetaalde facturen)
 • bewijsstukken van de energielevering: facturen gas of elektriciteit, aankoop van mazout, jaarlijkse afrekening gas of elektriciteit, aankoop hout of steenkolen

Bijkomende informatie


ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Energietoelage.
Laatste update fiche: 03/07/2017.