Condensatieketel - Premie voor beschermde afnemers (Armoede, Energie, Elektriciteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Condensatieketel - Premie voor beschermde afnemers

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bent u een 'beschermde afnemer' ('beschermde klant') en plaatst u een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement? Dan kunt u van uw netbeheerder daarvoor een premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

De nieuwe condensatieketel kan werken op aardgas, propaan of stookolie.

U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen via de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

  • u moet een ‘beschermde afnemer’ zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
  • deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.
  • een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
  • de datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen.
   Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.
   Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie voor 2019 aan.
   Met een eindfactuur in 2020, vraagt u dus de premie voor 2020 aan.
  • het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag.
  • lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de condensatieketel moet voldoen.

  Aanvragen


  Waar?

  Bij u elektriciteitsbeheerder

  Hoe?

  De premie online aanvragen

  Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  De premie aanvragen met aanvraagformulier

  Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.
  Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

  Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. 
  Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
  De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

  Bedrag?

  De premie bedraagt 1.800 euro per condensatieketel, met een maximum van 40% van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.

  Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • kopie van de factuur (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, met daarop vemelding van: merk, type, vermogen en plaatsingskosten
  • attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend
  • voor beschermde klanten:
   • ofwel een kopie van het attest van beschermde klant
   • ofwel een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat

  Bijkomende informatie

  http://www.energiesparen.be/condensatieketel

  Contacteer

  Organisatie Vlaamse energieagentschap
  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 17
  1000 Brussel
  België
  Tel 1700
  Fax 025 53 46 01
  Website http://www.energiesparen.be/condensatieketel
  E-mail energie@vlaanderen.be
  Openingsuren
  Opmerking

  Laatste update fiche: 17/08/2020.