Diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs - premie (Volwassenonderwijs, Tweedekansonderwijs) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt.

U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Aangezien u voor het onderdeel "Aanvullende Algemene Vorming" geen inschrijvingsgeld betaalt, kunt u voor dat onderdeel van de opleiding geen premie krijgen.

Aanvragen


Waar?

Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - afdeling Volwassenenonderwijs

Hoe?

U kunt de premie aanvragen tot één jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat.

U vraagt de premie aan met het aanvraagformulier bij de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Bedrag?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgt u per diplomagerichte opleiding of HBO5-opleiding maximaal 600 euro.

U krijgt alleen een terugbetaling voor de vakken waarvoor u geslaagd bent.

Meebrengen

  Bijkomende informatie

  De regelgeving in verband met de premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs vindt u bij Onderwijs Vlaanderen.

  Contacteer

  Organisatie

  Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

  Afdeling Volwassenenonderwijs – 7A

  Adres Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  Tel 02 553 98 32
  Fax 02 553 98 20
  Website www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs
  E-mail volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
  Openingsuren /
  Opmerking /

  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 13/07/2017.