Diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs - premie (Volwassenonderwijs, Tweedekansonderwijs) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie. Dit houdt in dat het door u betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald wordt.

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt.

U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Aangezien u voor het onderdeel "Aanvullende Algemene Vorming" geen inschrijvingsgeld betaalt, kunt u voor dat onderdeel van de opleiding geen premie krijgen.

Aanvragen


Waar?

Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - afdeling Volwassenenonderwijs

Hoe?

U kunt de premie aanvragen tot één jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat.

U vraagt de premie aan met het aanvraagformulier (docx, 899 kb) bij de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.
Mail het ingevulde aanvraagformulier naar premie.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be. Voeg een kopie toe van uw diploma secundair onderwijs en, indien van toepassing, de inschrijvingsfiches voor inschrijvingen van voor maart 2013.

Na ontvangst onderzoekt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs de gegevens van uw inschrijving. De premie wordt berekend op basis van het door u betaalde inschrijvingsgeld. U ontvangt een mail of brief met de beslissing over uw aanvraag, het bedrag van de premie en de gegevens waarmee de premie werd berekend. U krijgt 2 weken tijd om eventuele ontbrekende gegevens te melden. Daarna wordt de premie definitief berekend en uitbetaald.

Hou rekening met een mogelijke wachttijd van 3 maanden.

Bedrag?

U krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat u effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin u afstudeert:

 • U krijgt enkel een premie voor de modules waarvoor u geslaagd bent.
 • Als u een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van het inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
 • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal worden niet terugbetaald.
 • Modules gevolgd in een andere opleiding worden niet terugbetaald.
 • U krijgt ook geen premie voor het gedeelte dat u betaald hebt met opleidingscheques. 

Voor inschrijvingsgeld betaald tot en met schooljaar 2014-2015: 

 • Maximum 460 euro per diplomagerichte beroepsopleiding per schooljaar
 • Maximum 575 euro per HBO5-opleiding per schooljaar.

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:

 • Maximum 600 euro per diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5-opleiding per schooljaar, met een maximum van 300 euro per semester

Meebrengen

  Bijkomende informatie

  De regelgeving in verband met de premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs vindt u bij Onderwijs Vlaanderen.

  Contacteer

  Organisatie

  Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

  Afdeling Volwassenenonderwijs – 7A

  Adres Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  Tel 02 553 98 32
  Fax 02 553 98 20
  Website www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs
  E-mail volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
  Openingsuren /
  Opmerking /

  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 16/07/2019.