Geboorte- of adoptiepremie - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Geboorte- of adoptiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Leuvense gezinnen met een beperkt inkomen kunnen bij de stad een geboorte- of adoptietoelage aanvragen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de geboorte bent u ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Leuven en:

  • ofwel hebt u recht opverhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
  • ofwel is uw netto belastbaar inkomen van u en alle inwonende personen in het gezin is kleiner of gelijk aan 26.510 euro

Aanvragen


Waar?

Stad Leuven – Directie sociale zaken

Hoe?

U ontvangt bij de aangifte op de burgerlijke stand van de geboorte of adoptie van uw kind automatisch de documenten om de geboorte- en adoptiepremie aan te vragen.
U bezorgt de ingevulde documenten samen met de nodige bewijsstukken aan de directie sociale zaken.

Bedrag?

U ontvangt 204,67 euro per kind (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

  • aanvraagformulier (op te sturen)
  • bewijs van inkomen of attest verhoogde tegemoetkoming

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Geboorte- en adoptietoelagen.
Laatste update fiche: 02/08/2017.