Aanvullende aanpassingspremie (Ouderen, Woningaanpassing, aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanvullende aanpassingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zwevegem geeft een aanvullende verbeteringspremie om bestaande woningen op het grondgebied van Zwevegem aan te passen aan de noden van inwonende ouderen.

Voorwaarden

  • de Vlaamse aanpassingspremie ontvangen hebben
  • geen gemeentelijke renovatiepremie/verbeteringspremie/aanpassingspremie voor hetzelfde gebouw ontvangen hebben in de voorafgaande 10 jaar

Aanvragen


Waar?

Gemeente Zwevegem - Dienst Woon en Leefomgeving

Hoe?

U vindt het aanvraagformulier terug via de website van de gemeente of u vraagt het op bij de dienst woon en leefomgeving.

U dient de aanvraag (ingevuld aanvraagformulier + kopie berichtgeving effectieve uitbetaling Vlaamse aanpassingspremie + kopie rekeninguittreksel als bewijs van effectieve betaling) in bij de dienst Woon en Leefomgeving binnen de 6 maand na definitieve toekenning van Vlaamse aanpassingspremie (datum van betaling vermeld op rekeninguittreksel telt).

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over uw aanvraag.
U ontvangt een brief over de beslissing.

Bedrag?

U ontvangt 25% van de toegekende Vlaamse aanpassingspremie.

Meebrengen

  • De identiteitskaart
  • Het aanvraagformulier met alle bewijsstukken

Bijkomende informatie

U raadpleegt het reglement van deze premie via de website van de gemeente.

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zwevegem - Dienst Burger en Welzijn.
Officiƫle benaming: Aanvullende aanpassingspremie.
Laatste update fiche: 17/08/2016.