Gratis huisvuilzakken - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gratis huisvuilzakken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het stadsbestuur van Brugge geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken aan bepaalde inwoners om medische of financiële redenen.

Voorwaarden

 • u woont in Brugge
 • u betaalde de jaarlijkse milieubelasting van de stad Brugge
 • u hebt:
  • ofwel een medische reden
   • ofwel hebt u een incontinentieprobleem
   • ofwel bent u thuisdialysepatiënt
  • ofwel een financiële reden, u behoort tot een van de volgende categorieën:
   • personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
   • personen met en inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
   • personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap
   • personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • als u tot meerdere categorieën behoort, ontvangt u eenmaal gratis huisvuilzakken per jaar omwille van medische redenen

Aanvragen


Waar?

Stad Brugge:

Hoe?

U haalt op vertoon van de nodige documenten de gratis huisvuilzakken af bij het Snelloket, de afdeling van uw gemeente of het Openbaar Domein vanaf 1 januari van het lopende jaar tot en met 31 mei van het daarop volgende jaar.

Bedrag?

Om medische redenen ontvangt u:

 • ofwel 2 rollen huisvuilzakken van 75 liter
 • ofwel 4 rollen huisvuilzakken van 40 liter

Om financiële redenen ontvangt u:

 • als gezin: 
  • ofwel 2 rollen huisvuilzakken van 75 liter en 1 rol PMD-zakken
  • ofwel 4 rollen huisvuilzakken van 40 liter en 1 rol PMD-zakken
 • als alleenstaande:
  • ofwel 1 rol huisvuilzakken van 75 liter en 1 rol PMD-zakken
  • ofwel 2 rollen huisvuilzakken van 40 liter en 1 rol PMD-zakken

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het aanslagbiljet milieubelasting Stad Brugge
 • bewijs van betaling van milieubelasting
 • naargelang de reden van aanvraag:
  • een doktersattest van incontinentie of thuisdialyse
  • attest van de Pensioendienst over uw gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
  • attest van de Pensioendienst over uw inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u recht heeft op een Integratietegemoetkoming (IT) of een Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT)
  • attest van het OCMW waaruit blijkt dat u minstens 6 maanden recht heeft op leefloon of equivalent leefloon

Bijkomende informatie

Gratis huisvuilzakken - stad Brugge

Contacteer

Organisatie Stadsreiniging
Adres Walweinstraat 20
8000 Brugge
Tel 050 44 83 00
Fax 050 44 83 48
Website website Stadsreiniging Brugge
E-mail stadsreiniging@brugge.be
Openingsuren
Opmerking

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Brugge - Hoogstraat 9.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken.
Laatste update fiche: 02/08/2017.