Herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal - Toelage - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal - Toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Jabbeke geeft een premie voor de aankoop van herbruikbaar incontinentiemateriaal of herbruikbare luiers.

Voorwaarden

uw kind of de patiënt is ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister

  • voor luiers:
    • de moeder, vader of wettelijke voogd vraagt de premie aan
    • de aanvraag gebeurt voor de derde verjaardag van het kind
  • voor incontinentiemateriaal: de patiënt of een volmachthouder vraagt de premie aan
  • de aankoopprijs is minstens 125 euro
  • de facturen zijn niet ouder dan een jaar

Aanvragen


Waar?

Gemeentehuis Jabbeke

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier (pdf) downloaden of afhalen bij het gemeentehuis. U bezorgt het aan de gemeente samen met de gevraagde facturen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of u de premie ontvangt. Het bedrag wordt gestort op het rekeningnummer van de aanvrager.

Bedrag?

U ontvangt 125 euro per kind of patiënt.

Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • factuur of aankoopbewijs, op naam van de aanvrager en met vermelding van de prijs

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Jabbeke.
Officiële benaming: Toelagen betreffende het leefmilieu - betoelaging herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Laatste update fiche: 07/08/2017.