Energiefacturen - Tussenkomst - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energiefacturen - Tussenkomst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bij het OCMW Halle kan u een tussenkomst vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur.

Voorwaarden

  • De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager.
  • Het OCMW kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.

Aanvragen


Waar?

OCMW Halle

Hoe?

 

Bedrag?

 

Meebrengen

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Halle.
Officiële benaming: Energiefacturen - Tussenkomst.
Laatste update fiche: 27/07/2017.