Incontinentieforfait voor niet zorgafhankelijke personen (Huisvuil, Incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentieforfait voor niet zorgafhankelijke personen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie krijgen een jaarlijkse premie als tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal.

Voorwaarden

U lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie en:

  • u hebt geen recht op het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden
  • u verblijft niet in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet - opname in een acute dienst of opvang in dagverzorgingscentrum kan wel
  • u hebt nog geen tegemoetkoming ontvangen voor autosondage of incontinentiemateriaal

Aanvragen


Waar?

Bij uw ziekenfonds

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier op de website van uw ziekenfonds.

U laat dit formulier door uw huisarts invullen.

U stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer van uw regionaal ziekenfonds samen met de nodige attesten.

De adviserend geneesheer geeft een goedkeuring voor drie jaar. Uw ziekenfonds onderzoekt jaarlijks of u nog aan alle voorwaarden voldoet. Na drie jaar dient u een nieuwe aanvraag in.

Bedrag?

U ontvangt jaarlijks 170,68 euro.

(bedrag geldig in 2020) 

Meebrengen

U moet bij het ingevulde aanvraagformulier geen andere documenten indienen.

Bijkomende informatie

 

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 17/08/2020.