Gratis huisvuilzakken voor personen met incontinentie, stoma, thuisdialyse - OCMW Puurs (Nierpatiënten, Huisvuil, Stoma, Chronisch zieken, incontinentie, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gratis huisvuilzakken voor personen met incontinentie, stoma, thuisdialyse - OCMW Puurs

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Sommige personen hebben recht op 20 grote of 40 kleine gratis huisvuilzakken (gewoon huisvuil) per jaar:

 • iemand in uw gezin die lijdt aan incontinentie
 • iemand die stomapatiënt is
 • iemand die aan thuisdialyse doet

Voorwaarden

U wordt thuis verzorgd en hebt één van onderstaande attesten of bewijzen:

 • recht op een incontinentieforfait (attest ziekenfonds)
 • een score 3 of 4 voor het criterium 'incontinentie' op de Katzschaal (thuisverpleging)
 • een tegemoetkoming incontinentie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP) (4-65 jaar)
 • een doktersattest dat verklaart dat u incontinent bent
 • een stoma (doktersattest)
 • u doet aan thuisdialyse (doktersattest)

Je hebt GEEN recht op deze tegemoetkoming bij opname in een woonzorgcentrum (WZC) of een andere vorm van collectief wonen.

Aanvragen

Waar?

Aan de balie van het Sociaal Huis en in de lokale dienstencentra

Hoe?

De baliemedewerker registreert uw aanvraag en bezorgt u het nodige.

Bedrag?

20 grote of 40 kleine huisvuilzakken

Meebrengen

Breng een geldig attest (zie voorwaarden) mee naar de balie van het Sociaal Huis of de lokale dienstencentra.

Bijkomende informatie

 • De Kollebloem: maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.30 u.
 • De Nieuwe Ark: maandag tot donderdag van 10.00 tot 17.30 u.
 • Vrijdag van 11.30 tot 17.30 u.
 • Paepenheide: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 u.
 • Dinsdag gesloten en donderdag open van 11.30 tot 17.30 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken voor personen met incontinentie, stoma, thuisdialyse - OCMW Puurs.
Laatste update fiche: 10/01/2013.