Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning - Vlaanderen (Sociale woningen, Wonen, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning - Vlaanderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons weten



Omschrijving

Als u al vier jaar of langer op de wachtlijst staat voor een sociale woning, dan ontvangt u een premie.

Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

Voorwaarden

 • u huurt een woning:
  • met een huurcontract op uw naam
  • als hoofdverblijfplaats
  • in het Vlaamse Gewest
  • die voldoet aan de woonnormen: de elektriciteits- en gasaansluiting moeten veilig zijn en er mogen een serieuze vochtproblemen zijn
 • de huurprijs die u betaalt, zonder kosten, is maximaal:
  • 590 euro per maand in de meeste gemeenten
  • 649 euro per maand in een aantal gemeenten
  • daar mag u 73,75 euro bij optellen per persoon ten laste, tot maximaal vier personen
 • u bent minimum vier jaar op een rij ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in de gemeente waar u woont
 • uw jaarinkomen bedraagt maximaal 17.500 euro, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste. Als u zelf een erkende handicap hebt, telt u ook mee als persoon ten laste

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

U leest op de website van Wonen-Vlaanderen wanneer de overheid uw premie kan stopzetten.

Aanvragen


Waar?

Wonen-Vlaanderen

Hoe?

U hoeft niets te doen. Als u in aanmerking komt voor de huurpremie ontvangt u automatisch een brief met een invulformulier.

U vult het formulier verder aan en stuurt het samen met de nodige documenten naar het aangeduide adres. Binnen twee maanden ontvangt u de beslissing van Wonen-Vlaanderen.

Bedrag?

De huurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 125,57 euro. Daarbij komt nog 20,93 euro per persoon ten laste.

In een aantal gemeenten ligt de huurpremie hoger: het maximale premiebedrag is daar 138,12 euro. Daarbij komt 23,02 euro per persoon ten laste.

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • kopie van uw huurcontract

Bijkomende informatie

U raadpleegt de website Wonen-Vlaanderen voor meer informatie.

Contacteer

Organisatie Wonen Vlaanderen
Adres
Tel gratis telefoon 1700 of 02 553 03 76
Fax
Website https://www.wonenvlaanderen.be/
E-mail huurpremie@rwo.vlaanderen.be
Openingsuren
Opmerking

Laatste update fiche: 13/07/2017.