Energie - premie voor alternatieve energie (Milieu, Energie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energie - premie voor alternatieve energie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor de aankoop en eerste installatie voor de opwekking van alternatieve energie met uitzondering van fotovoltaïsche zonnepanelen.

Voorwaarden

  • u bent eigenaar-bewoner van de woning
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager en inwonende personen (met uitzondering van inwonende kinderen tot en met 25 jaar) van twee jaar terug is maximum 40.000 euro verhoogd met 1.000 euro per persoon ten laste
  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning waarin de werken worden uitgevoerd bedraagt hoogstens 1.200 euro
  • de woning wordt niet verkocht binnen de 5 jaar na toekenning van de premie.

Aanvragen

Waar?

Huisvestingsdienst regio Izegem - Woonwinkel Oostrozebeke

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website (pdf, 132kB) van de Woonwinkel. U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Woonwinkel.

Opgelet: u vraagt de tussenkomst aan na de uitvoering van de werken en ten laatste 6 maand na factuurdatum.

Bedrag?

De tussenkomst bedraagt 10 % van de kostprijs van de eerste installatie (zonder btw) met een maximum van 500,00 euro.

De premie wordt maar éénmaal verleend in tien jaar tijd voor dezelfde woning en mag gecumuleerd worden met andere premies.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2013)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanslagbiljet van inkomsten van 2 jaar voor de aanvraagdatum
  • eventueel bewijs van invaliditeit
  • attest van bewoning en gezinssamenstelling (te verkrijgen in het gemeentehuis frontoffice)
  • attest kadastraal inkomen
  • gedateerde aankoopfactuur

Bijkomende informatie

Voor meer informatie en het volledige reglement raadpleegt u de website van de Woonwinkel.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostrozebeke.
Officiële benaming: Premie voor alternatieve energie.
Laatste update fiche: 19/04/2013.