Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening - premie (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of een infiltratievoorziening.

Voorwaarden

 • de aanvrager is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke
 • de aanvrager is eigenaar, gebruiker of huurder van de grond waarop de installatie wordt aangelegd
 • de hemelwaterinstallatie wordt aangelegd bij:
  • ofwel een bestaand gebouw
  • ofwel een verbouwing van een bestaand gebouw
  • ofwel een nieuwbouw als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedebouwkundige verordeningen
  • ofwel het herbouwen van een gebouw als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedebouwkundige verordeningen
 • de aanleg van de infiltratievoorziening is niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
 • de hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening moeten voldoen aan
  • de richtlijnen bepaalt in de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen
  • de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oostrozebeke - frontoffice

Hoe?

U geeft het ingevulde aanvraagformulier, samen met een kopie van de factuur, ten laatste 3 maanden na de aanleg van de installatie af. De tussenkomst wordt uitbetaald na goedkeuring van het college.

Bedrag?

U ontvangt

 • 500 euro voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie
 • 500 euro voor de aanleg van een infiltratievoorziening 

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • kopie van de aankoopfactuur

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostrozebeke.
Officiële benaming: Premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.
Laatste update fiche: 16/07/2012.