Gratis huisvuilzakken (Nierpatiënten, Huisvuil, Incontinentie, Stoma, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gratis huisvuilzakken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen die extra verzorgingsmateriaal gebruiken zoals incontinentiemateriaal, stoma's, sondes,... en dus extra gezondheidsafval produceren, krijgen van het OCMW van Lovendegem jaarlijks een aantal gratis huisvuilzakken.

Voorwaarden

U woont in Lovendegem en:

  • u gebruikt langdurig of tijdelijk extra medisch verzorgingsmateriaal zoals incontinentiemateriaal, stoma's, sondes,...
  • uw jaarlijks netto belastbaar inkomen samen met dat van uw inwonende partner bedraagt hoogstens 25.299,79 euro, verhoogd met 10% per kind ten laste
  • u en uw partner bezitten hoogstens een bebouwde eigendom
  • van aanvragers jonger dan 21 gelden de inkomens- en de eigendomsvoorwaarde voor de ouders of diegenen die deze rol opnemen

Aanvragen

Waar?

OCMW Lovendegem – Sociale dienst

Hoe?

U vraagt een aanvraagformulier op bij de contactpersoon van de Sociale dienst van het OCMW.

U laat dit formulier invullen door uw arts.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Sociale dienst van het OCMW.

Bedrag?

U krijgt per huishouden jaarlijks 4 rollen van 10 huisvuilzakken van 60 liter gratis.

(bedragen geldig vanaf  1 oktober 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier dat door uw arts is ingevuld
  • belastingbrief
  • voor kinderen jonger dan 21 jaar: een attest van verhoogde kinderbijslag

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken om medische redenen.
Laatste update fiche: 24/05/2012.