Aanpassingspremie (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Brasschaat kent een aanvullende premie toe om een woning aan te passen aan de noden van een bejaarde of een persoon met een handicap. U krijgt deze premie bovenop de aanpassingspremie van de Vlaamse Overheid, de aanpassingspremie van de Provincie en de aanpassingspremie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Met een aantal aanpassingswerken aan de woning kunt u vaak langer zelfstandig thuis blijven wonen. Op deze manier trachten wij dubbele aanvragen en administratie te vermijden.

Voorwaarden

U ontvangt een of meer van volgende premies:

 • ofwel de provinciale premie voor de aanpassing van de woning van ouderen
 • ofwel de aanpassingsprremie van de Vlaamse Gemeenschap voor woningen voor bejaarden
 • ofwel de premie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor het ombouwen van een woning of aanvullende uitrusting voor een woning

Aanvragen

Waar?

Gemeente Brasschaat - Dienst Financiën

Hoe?

U meldt zich aan bij de Dienst Financiën samen met de nodige documenten.

Bedrag?

U ontvangt 25 % van het bedrag dat u voor een of meer van de uitbetaalde premies krijgt.

U ontvangt hoogstens 625 euro per woning.

(bedragen geldig vanaf 1 oktober 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs waarop het bedrag van de premie staat van een of meer van volgende premies die u ontvangt:
  • de provinciale premie voor de aanpassing van de woning van ouderen
  • de aanpassingspremie van de Vlaamse Gemeenschap voor woningen voor bejaarden
  • de premie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor het ombouwen van een woning of aanvullende uitrusting voor een woning
 • uw rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie 2008-2012 voor het aanpassen van woningen voor bejaarden en gehandicapten.
Laatste update fiche: 18/05/2012.