Gemeentelijke mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig en gratis een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

De zorgbehoevende:

  • is ingeschreven in Zele
  • verblijft niet in een voorziening of gemeenschap
  • geniet per kalenderjaar minstens een maand de Vlaamse Zorgverzekering
  • komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zele – Dienst Burgerlijke Stand

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier op bij de dienst Burgerlijke Stand of bij uw plaatselijke mutualiteit en vult het in.

De vragen over de voorwaarden laat u invullen door uw mutualiteit.

Het ingevulde formulier moet ondertekend zijn door de mantelzorger en door de zorgbehoevende.

U dient het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in bij de Dienst Burgerlijke Stand vóór 31 december van het dienstjaar.

Bedrag?

U ontvangt 150 euro.

(bedrag geldig op 1 september 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart

Raadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 08/05/2012.