Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Wezembeek-Oppem voorziet voor bepaalde categoriën inwoners gratis huisvuilzakken.

Voorwaarden

 • voor personen die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente Wezembeek-Oppem;
 • voor personen die genieten van:
  • een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
  • een bestaansminimum;
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • voor personen:
  • die geen onroerende goed in eigendom hebben met een kadastraal inkomen van meer dan 1859,20 euro;
  • en een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen minder dan 11155,21 euro te verhogen met 1983,15 euro per persoon ten laste en 3966,30 euro per persoon met een handicap ten laste;
  • en aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
   • ofwel zelf een handicap hebben van ten minste 66%;
   • ofwel een persoon ten laste hebben met een handicap van ten minste 66 %;
   • ofwel zelf voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;
   • ofwel een persoon ten laste hebben die voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn.
 • voor gezinnen met minstens drie kinderen jonger dan 25 jaar ten laste.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Wezembeek-Oppem - Dienst Burgerzaken

Hoe?

U kan de gratis huisvuilzakken aanvragen bij de Dienst Burgerzaken. Personen met kinderen kunnen deze huisvuilzakken aanvragen ter gelegenheid van de geboortepremie. Andere categorieën die recht hebben op de huisvuilzakken moet een aanvraag indienen tussen 1 februari en 31 juli.

Bedrag?

 • 20 gratis huisvuilzakken voor gezinnen met minstens 3 kinderen jonger dan 25 jaar;
 • 40 gratis huisvuilzaken voor andere categorieën.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • voor personen die 20 gratis huisvuilzakken aanvragen: één van de volgende attesten:
  • klever van de mutualiteit (voor personen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen);
  • een attest van het OCMW (voor personen die het bestaansminimum krijgen);
  • een attest van de pensioendienst (voor personen die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen);
  • een attest van invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid:
 • voor personen met kinderen: een attest van het kinderbijslagfonds;
 • laatst ontvangen aanslagbiljet in de personenbelasting.

Contacteer

Organisatie Gemeente Wezembeek-Oppem - Dienst Burgerzaken
Adres Jozef De Keyzerstraat
Tel 02 731 65 67
Website Gemeente Wezembeek-Oppem - website

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Wezembeek-Oppem - Burgerzaken.
Officiële benaming: Gemeentelijke toelage voor gratis huisvuilzakken.
Laatste update fiche: 24/10/2007.