Afvalwaterzuiveringsinstallatie - premie (Wonen, Huisvesting, Milieu, Afvalwater) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt van de gemeente Ardooie een premie voor de bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie dia aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

de afvalwaterzuiveringsinstallatie:

  • wordt gebouwd bij een bestaande woning buiten de zuiveringszones A en B
  • dient voor zuivering van huishoudelijk afvalwater van gebouwen die uitsluitend voor bewoning dienen
  • zuivert verdergaand dan alleen een septische put
  • wordt uitgebaat volgend de code van goede praktijk
  • koppelt zoveel mogelijk hemelwater af

Aanvragen

Waar?

Gemeente Ardooie – Dienst Milieu

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 358,04 kB) van de website van Ardooie of u vraagt het op bij de Dienst Secretariaat. U vraagt de premie aan in het jaar waarin de installatie gebouwd wordt.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de dienst Milieu.
U ontvangt binnen de 14 dagen na de datum van de aanvraag een beslissing van de gemeente.

U bezorgt na de goedkeuring door de gemeente en de aanleg van de installatie een overzicht van de kosten die u gemaakt hebt aan het gemeentebestuur.

De gemeente toetst ter plaatse de bouw en de exploitatie aan de voorwaarden.
U ontvangt daarover een advies van de gemeente binnen de maand nadat u het overzicht van de kosten hebt ingediend.

De gemeente beslist definitief over uw aanvraag en betaalt na goedkeuring de premie uit.

Bedrag?

U ontvangt 500 euro. De premie wordt slechts een maal toegekend.

(bedrag geldig op 1 september 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gemeentelijke premieregeling voor de bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Laatste update fiche: 25/04/2012.