Hemelwaterput en infiltratievoorziening - premie (Wonen, Renovatie, Milieu, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hemelwaterput en infiltratievoorziening - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt van de gemeente Ardooie een toelage voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening bij nieuwbouw of verbouwing.

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening liggen in Ardooie en:

 • voldoen aan de “code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen”
 • voldoen aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten
 • zijn aangelegd na 31 december 2007 en:
  • voor een hemelwaterinstallatie:
   • ofwel in een bestaand gebouw of verbouwing van een bestaand gebouw
   • ofwel in een nieuwbouw of een herbouw waarbij de aanleg niet opgelegd werd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten
  • de infiltratievoorziening is niet opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten
 • de hemelwaterinstallatie voldoet aan volgende voorwaarden:
  • het opgevangen water wordt met een aangesloten pompinstallatie gebruikt voor minstens een aangesloten WC of wasmachine, dit moet niet wanneer de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden
  • het volume van de hemelwatertank moet overeenstemmen met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter voor een horizontale dakoppervlakte van 50 tot 60 m², de minimale tankinhoud verhoogt samen met de horizontale dakoppervlakte
  • de volledige dakoppervlakte is op de hemelwaterput aangesloten behalve indien daar grondige redenen voor zijn
  • het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de hemelwaterput mogen niet direct verbonden zijn. De hemelwaterput mag alleen met drinkwater bijgevuld worden via
   • ofwel een bijvulsysteem met onderbreking
   • ofwel een afzonderlijk leidingencicuit voor hemelwater en voor drinkwater
  • de overloop is aangesloten:
   • ofwel, en bij voorkeur, op een infiltratievoorziening op eigen terrein
   • ofwel op een openbare infiltratievoorziening, waterloop of gracht
   • ofwel op dat deel van de riolering dat voor de afvoer van hemelwater is bestemd
   • ofwel op de gemengde riolering wanneer er geen afzonderlijke riolering voor afvoer van hemelwater is waarbij tot aan het lozingspunt het hemelwater en afvalwater gescheiden zijn
 • de infiltratievoorziening voldoet aan volgende voorwaarden:
  • er is minstens 50m² dakoppervlak of verharding op aangesloten
  • het buffervolume staat in verhouding tot het gerealiseerd infiltratiedebiet
  • het buffervolume bedraagt minstens 300 l per begonnen 20 m² aangesloten verharde grond- en dakoppervlakte
  • de oppervlakte bedraagt minstens 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte

Wanneer u de premie voor hemelwaterinstallatie ontvangt kunt u ook de premie voor infiltratievoorziening krijgen en omgekeerd.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Ardooie – Dienst Milieu

Hoe?

U vraagt de premie liefst aan voor de aanleg van de installatie.

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 236,29 kB) van de website van Ardooie of u vraagt het op bij de Dienst Secretariaat.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in op het gemeentehuis.

De gemeente betaalt de premie uit nadat ze heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan.

De premie wordt per gebouw slechts een maal toegekend aan de eigenaar of aan de huurder of gebruiker mits toestemming van de eigenaar.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 500 euro voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie
 • 500 euro voor de aanleg van een infiltratievoorziening

(bedragen geldig vanaf 1 februari 2009)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • voor eensluidende afschriften van de facturen

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement (pdf, 579,38 kB, pg 11 tot en met 13) op de website van het OCMW van Ardooie.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Subsidiereglement op hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
Laatste update fiche: 25/04/2012.