Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorzieningen - premie (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorzieningen - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U kunt van de gemeente Dessel een premie krijgen wanneer u een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorzieningen plaatst in een nieuwbouw of bestaand gebouw.

Voorwaarden

De hemelwaterput en de infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de richtlijnen die opgenomen zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen' en meer bepaald in de 'Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en de infiltratievoorzieningen'

Aanvragen

Waar?

Gemeente Dessel – Milieudienst (technische dienst)

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (doc, 78 kB) van de website of u vraagt het op bij de Milieudienst van Dessel.

U dient het volledig ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Milieudienst van de gemeente Dessel.

Na controle betaalt de gemeente de premie uit.

Bedrag?

U ontvangt voor een hemelwaterput of een infiltratievoorziening:

  • in een bestaande woning of vernieuwbouw: 250 euro
  • in een nieuwbouw: 125 euro

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2010)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • kopies van facturen
  • kopie van het grondplan waarop de hemelwaterput, infiltratievoorzieningen en de verschillende leidingen en aansluitpunten staan

Bijkomende informatie

U vindt het volledige regelement (pdf, 106,30 kB) op de website van de gemeente Dessel.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Premie hemelwaterinstallatie en infiltratievoorzieningen.
Laatste update fiche: 06/04/2012.