Aankooppremie (Wonen, Huisvesting, Bouwen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aankooppremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U ontvangt een premie wanneer u een woning van minstens 40 jaar koopt, sloopt en vervangt door een nieuwbouwwoning.

Voorwaarden

U woont in Ledegem en:

  • het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en samenwonende personen van 2 jaar geleden bedraagt hoogstens 30.000 euro verhoogd met 1.000 euro per persoon ten laste
  • de woning is uw enige eigendom
  • het niet geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt hoogstens 1.000 euro
  • u bewoont de woning
  • binnen de tien jaar verkoopt u de woning niet

Aanvragen

Waar?

Gemeente Ledegem - Dienst Huisvesting

Hoe?

U vraagt de premie aan bij de Dienst Huisvesting ten laatste zes maanden na het verlijden van de notariële akte.

Bedrag?

U ontvangt 1.250 euro + 125 euro per persoon ten laste.

(bedrag geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

identiteitskaart


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Aankooppremie.
Laatste update fiche: 20/03/2012.