Aanpassings-, verbeterings- of renovatiepremie – aanvullende gemeentelijke premie (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassings-, verbeterings- of renovatiepremie – aanvullende gemeentelijke premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U hebt bovenop de premie van het Vlaamse Gewest voor de verbouwing van uw woning of de premie ter voorkoming van CO-vergiftiging die u ontvangt van de provincie ook recht op een aanvullende premie van de gemeente.

Voorwaarden

 • de woning ligt in Langemark-Poelkapelle en u ontvangt voor de werken:
  • ofwel van het Vlaams Gewest:
   • ofwel een aanpassingspremie
   • ofwel een verbeteringspremie
   • ofwel een renovatiepremie
  • ofwel van de provincie een premie ter voorkoming van CO-vergiftiging

Aanvragen

Waar?

Langemark-Poelkapelle – Dienst Ruimtelijke Ordening

Hoe?

U vraagt de premie samen met de nodige documenten aan bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen het jaar waarop u de gewestelijke of provinciale premie kreeg toegekend.

De premie wordt gestort op uw rekening na goedkeuring.

Bedrag?

U ontvangt 250 euro

(bedrag geldig op 1 augustus 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest met daarop het bedrag en de datum waarop de premie werd toegekend van de premie van:
  • ofwel het Vlaams Gewest
  • ofwel de provincie

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Langemark-Poelkapelle - Ruimtelijke Ordening.
Officiële benaming: Verbouwen of aanpassen van een woning.
Laatste update fiche: 21/11/2011.