Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie  wanneer u omwille van de inkomensvoorwaarde niet in aanmerking komt voor de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest.

De premie kan voor diverse werkzaamheden worden aangevraagd:

 • verbeteringswerken
 • verbetering van een te kleine woning
 • verbouwingen om de woning aan te passen aan zelfstandig wonen van een 65-plusser of persoon met een beperking

U kan vóór de werken technisch advies inwinnen bij een architect of bij de technisch adviseur van Wooncentrum Meetjesland.

Voorwaarden

De aanvrager:

 • woont in de gemeente Kaprijke en
  • ofwel is eigenaar van de woning
  • ofwel is huurder van de woning
  • ofwel is eigenaar en verhuurt de woning sinds minstens 9 jaar via een erkend sociaal verhuurkantoor
 • komt niet in aanmerking voor de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest
 • het netto belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner van 3 jaar voor de premieaanvraag bedraagt meer dan 25.000 euro en minder dan 35.000 euro vermeerderd met 1.300 euro per persoon ten laste (te indexeren)

De woning:

 • ligt op het grondgebied van Kaprijke
 • heeft een niet geïndexeerde kadastraal inkomen van hoogstens 1.200 euro
 • is hoofdverblijfplaats, kamerwoningen komen niet in aanmerking
 • is minstens 20 jaar oud op de dag van de premieaanvraag, behalve wanneer u:
  • ofwel aanpassingswerken voor 65 plus laat uitvoeren
  • ofwel aanpassingswerken voor gehandicapten laat uitvoeren
  • ofwel uitbreidingswerken voor een te kleine woning laat uitvoeren
 • moet na uitvoering van de werken voldoen aan de eisen van “minimaal klein comfort” (bad of douche, toilet met spoeling, aansluiting op openbaar waterleidingnet)

Combinatie met andere premies:

 • u komt niet meer in aanmerking voor de gemeentelijke aanvullende premie wanneer u de gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie hebt ontvangen en u na indexering van de inkomensgrenzen toch de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest aanvraagt
 • u kunt de gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie, de Vlaamse renovatiepremie en de premies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap niet cumuleren

Raadpleeg het subsidiereglement verbeterings- en aanpassingspremies op de website van Kaprijke (snelkoppeling Formulieren, reglementen, belastingen) voor een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden.

Aanvragen

Waar?

Gemeentebestuur Kaprijke - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Hoe?

U kunt hier het aanvraagformulier (pdf) hier downloaden of aanvragen bij het gemeentebestuur - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.  Vóór de start van de werken dient u het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.  De premie wordt uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.  De werken moeten beëindigd zijn binnen 2 jaar na de datum van de aanvraag. Een controleur kan ter plaatse de werken komen controleren vanaf het indienen van de aanvraag tot 2 jaar na uitvoering van de werken.

Bedrag?

 • dakwerkzaamheden met minimumfactuur (inclusief BTW) 2.500 euro: 250 euro
 • buitenschrijnwerken met minimumfactuur (inclusief BTW) 2.500 euro: 250 euro
 • sanitair met minimumfactuur (inclusief BTW) 1.500 euro: 150 euro
 • vernieuwen van elektriciteit met minimumfactuur (inclusief BTW) 1.500 euro: 150 euro
 • gevelwerken met minimumfactuur (inclusief BTW) 3.000 euro: 300 euro
 • bestrijden van optrekkend vocht met minimumfactuur (inclusief BTW) 1.500 euro: 250 euro
 • plaatsen verwarmingsketel met gesloten verbrandingsruimte type C met minimumfactuur (inclusief BTW) 500 euro: 150 euro
 • installeren centrale verwarming met minimumfactuur (inclusief BTW) 2.000 euro: 250 euro
 • bouwen of verbouwen van rookkanaal met minimumfactuur (inclusief BTW) 1.000 euro: 250 euro
 • uitbreidingswerken met minimumfactuur (inclusief BTW) 2.500 euro: 300 euro
 • aanpassingswerken met minimumfactuur (inclusief BTW) 2.500 euro: 300 euro
 • met minimumfactuur (inclusief BTW) 2.500 euro: 0 euro

(bedragen geldig op 8 september 2010)

Meebrengen

Bij aanvraag:

identiteitskaart (of een kopie er van)

 • een kopie van het aanslagbiljet van u en uw eventuele partner van 3 jaar voor de premieaanvraag
 • als bewijs van kadastraal inkomen:
  • ofwel een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van het jaar voor de aanvraag
  • ofwel een uittreksel uit de kadastrale legger van het jaar van de aanvraag of het jaar er voor
  • een attest van een notaris over het jaar van de aanvraag of het jaar er voor
 • een bewijs van gezinssamenstelling afgeleverd door het gemeentebestuur
 • wanneer de huurder de premie aanvraagt:
  • een kopie van het huurcontract
  • een kopie van het akkoord over de werken tussen huurder en verhuurder
 • bij aanpassingswerken:
  • voor 65-plusser: een medische attest van de huisarts
  • voor een persoon met een beperking: een attest van invaliditeit van mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid

Na uitvoering van de werken:

 • kopies van de gedetailleerde facturen die hoogstens 1 jaar oud zijn op datum van de aanvraag van de werken, op naam van de aanvrager
 • voor uitbreidingswerken: een plan of schets van de woning vóór en nà de werken
 • voor vernieuwen van elektriciteit: een kopie van hetkeruingsattest door een erkend controleorgaan
 • een kopie van het technisch advies afgeleverd door een architect of de technisch adviseur van Wooncentrum Meetjesland

Bijkomende informatie

Raadpleeg de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kaprijke.
Officiële benaming: Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie.
Laatste update fiche: 28/03/2011.