Gemeentelijke aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentelijke aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het gemeentebestuur verstrekt een aanvullende premie op de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden

De aanvrager is:

 • een natuurlijk persoon en
 • ofwel eigenaar
 • ofwel huurder van de woning
 • ofwel eigenaar en verhuurt de woning sinds minstens 9 jaar via een erkend sociaal verhuurkantoor

De woning:

 • ligt op het grondgebied van Kaprijke
 • heeft een niet geïndexeerde kadastraal inkomen van hoogstens 1.200 euro
 • is hoofdverblijfplaats, kamerwoningen komen niet in aanmerking
 • is minstens 20 jaar oud op de dag van de premieaanvraag, behalve wanneer u:
  • ofwel aanpassingswerken voor 65 plus laat uitvoeren
  • ofwel aanpassingswerken voor gehandicapten laat uitvoeren
  • ofwel uitbreidingswerken voor een te kleine woning laat uitvoeren
 • moet na uitvoering van de werken voldoen aan de eisen van “minimaal klein comfort” (bad of douche, toilet met spoeling, aansluiting op openbaar waterleidingnet)

Combinatie met andere premies:

 • u kunt de gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest  binnen een periode van 10 jaar 3 maal aanvragen voor verschillende bouwonderdelen aan dezelfde woning
 • u komt niet meer in aanmerking voor de gemeentelijke aanvullende premie wanneer u de gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie hebt ontvangen en u na indexering van de inkomensgrenzen toch de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest aanvraagt
 • u kunt de gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie, de Vlaamse renovatiepremie en de premies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap niet cumuleren

U kan vóór de werken technisch advies inwinnen bij een architect of bij de technisch adviseur van Wooncentrum Meetjesland.


Raadpleeg het subsidiereglement verbeterings- en aanpassingspremies http://www.kaprijke.be/ voor een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden.

Aanvragen


Waar?

Gemeentebestuur Kaprijke - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier aanvragen bij het gemeentebestuur - Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van het goedgekeurde premiebedrag van de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest en een bewijs van uitbetaling ervan op uw rekening in bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.  De aanvullende premie wordt berekend en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op uw rekening gestort.

Bedrag?

U ontvangt 15 % van het door het Vlaamse Gewest toegekende premiebedrag met een maximum van 750 euro


(bedrag geldig op 08-09-2010)

Meebrengen

 • identiteitskaart (of een kopie er van)
 • een kopie van het goedgekeurde premiebedrag van de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest
 • bewijs van de uitbetaling van dit bedrag op uw rekening

Bijkomende informatie

Raadpleeg de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kaprijke.
Officiële benaming: Gemeentelijke aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie.
Laatste update fiche: 03/08/2017.