Basis woningkwaliteit - woonpremie (Wonen, Renovatie, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Basis woningkwaliteit - woonpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt van het gemeentebestuur een premie als tussenkomst in de kosten voor verbetering van de basiskwaliteit van uw woning. Het gaat om verbeteringswerken die een woning minstens doen beantwoorden aan de bepalingen van artikel 5 van de Vlaamse wooncode.

Voorwaarden

 • de aanvrager is eigenaar van de woning
 • deze woning is de enige woning in eigendom van de aanvrager
 • de woning:
  • is minstens 25 jaar oud
  • voldoet niet aan de normen van artikel 5 van de Vlaamse wooncode
 • de werkzaamheden omvatten structurele of bouwfysische ingrepen die de woning minstens moeten doen beantwoorden aan de normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode
 • volgende werkzaamheden komen in aanmerking, telkens voor maximaal het ernaast vermelde bedrag (exclusief BT):
  • de elektriciteit tot 2.500 euro
  • de centrale verwarming tot 1.500 euro
  • het sanitair tot 1.000 euro
 • de som van de facturen van de uitgevoerde werken bedraagt minimum 200 euro (exclusief BTW).
   

Aanvragen

Waar?

Stadsbestuur - Dienst Ruimtelijke Ordening (loket 5)

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij het Stadsbestuur - Dienst Ruimtelijke Ordening (loket 5). Vóór de start van de uitvoering van de werken dient u het ingevulde formulier samen met de nodige documenten bij deze dienst in. Wanneer de geplande werken in aanmerking komen voor de woonpremie wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kunt dan de werken laten opstarten. Na de werken dient u de gevraagde documenten en attesten in bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (loket 5), daarna wordt de premie uitbetaald.

Bedrag?

U ontvangt 30 % van de gemaakte kosten (exclusief BTW) met een maximum van 1.000 euro. (bedrag geldig op 1 januari 2011)

Meebrengen

 • voor de werken:
  • identiteitskaart
  • een kopie van het eigendomsbewijs van de woning
  • een kopie van het bewijs dat de woning uw enige eigendom is
  • foto's van gedeelten in de woning die niet aan de voorwaarden voldoen
  • bewijzen waaruit blijkt dat de installatie (elektriciteit, centrale verwarming op gas of stookolie) niet aan de voorwaarden voldoet
 • na de werken:
  • kopies van de facturen
  • foto's van de uitgevoerde werken
  • de eventuele keuringsattesten van de vernieuwde installaties

Officiële benaming: Woonpremie voor de verwezenlijking van de basis woningkwaliteit.
Laatste update fiche: 10/02/2011.