Huur van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huur van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt studio's, woningen of appartementen aan mensen met een laag inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 18 jaar
 • uw gezinsinkomen van drie jaar terug bedraagt niet meer dan:
  • 24.092 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.111 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 36.137 euro in alle andere gevallen, plus 2.020 euro per persoon ten laste
 • u mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op het moment van uw inschrijving
 • u en uw gezinsleden ouder dan 18 jaar spreken Nederlands of willen het leren
 • als u uit een land buiten de Europese Unie komt en nog geen 12 maanden in BelgiĆ« woont, dan moet u verplicht een inburgeringstraject volgen
 • u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Aanvragen


Hoe?

Als u een sociale woning wil huren, moet u zich kandidaat stellen bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij. Zij zal u inschrijven in het inschrijvingsregister als u aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag?

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. De huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van:

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • de gezinsgrootte

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • document van uw leefloon of uitkering
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft:
  • een attest van de FOD Sociale Zekerheid of van de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
 • eventueel:
  • een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning
  • een attest dat u en uw gezinsleden ouder dan 18 jaar Nederlands spreken of aan het leren zijn
  • een attest dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt

Contacteer

Bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vindt u alle informatie over huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij.
 


Laatste update fiche: 31/07/2017.