Huur van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huur van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt studio's, woningen of appartementen aan mensen met een laag inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw gezinsinkomen van drie jaar terug bedraagt niet meer dan:
  • 25.317 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 27.438 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 37.974 euro in alle andere gevallen, plus 2.123 euro per persoon ten laste
 • u mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het moment van uw inschrijving
 • u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Aanvragen


Hoe?

Als u een sociale woning wil huren, moet u zich kandidaat stellen bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij. Zij zal u inschrijven in het inschrijvingsregister als u aan de voorwaarden voldoet.

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variƫren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Bedrag?

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. De huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van:

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • de gezinsgrootte
Vanaf 2019 kijken ze ook naar de inkomensgrenzen om uw huurprijs te berekenen.
 • alleenstaande: 25.317 euro 
 • alleenstaande met een handicap: 27.438 euro
 • anderen: 37.974 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.123 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap. 

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • document van uw leefloon of uitkering
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft:
  • een attest van de FOD Sociale Zekerheid of van de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
 • eventueel:
  • een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning
  • een attest dat u en uw gezinsleden ouder dan 18 jaar Nederlands spreken of aan het leren zijn

Contacteer

Bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vindt u alle informatie over huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij.
 


Laatste update fiche: 17/08/2020.