Energiebesparende investeringen - premie vzw REGent (Wonen, Huisvesting, Elektriciteit, Water, isolatiepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energiebesparende investeringen - premie vzw REGent

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor nieuwe ramen met FSC-hout en/of voor dakvernieuwing met isolatie en een premie voor alle energie- en waterbesparende werken die de KarWIJdienst van het Opleidings - en Tewerkstellingscentrum van het OCMW uitvoert. U kunt tevens een lening aangaan voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen.

Voorwaarden

  • u woont in groot Gent
  • uw netto belastbaar gezinsinkomen is maximaal 26.520 euro

Aanvragen

Waar?

Stad Gent – Milieudienst – vzw REGent

Hoe?

U kunt de premie aanvragen bij de vzw REGent , voor de aanvang van de werken.

Bedrag?

Premie raamvernieuwing: maximum 600 euro
Premie dakvernieuwing: maximum 1.000 euro
Premie werken via de karWIJdienst: maximum 400 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • laatste aanslagbiljet personenbelasting
  • gedateerde aankoopfactuur
  • offerte (bij aanvraag) en gedateerde aankoopfactuur (na de werken)
  •  

Bijkomende informatie

www.vzwregent.be
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Gent – Milieudienst – vzw REGent.
Officiële benaming: Premie energiebesparing vzw REGent (voor lage inkomens).
Laatste update fiche: 08/02/2011.