Arbeidsongeschiktheid - Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit (Personen met een handicap, Arbeidshandicap, Chronisch zieken) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Arbeidsongeschiktheid - Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bent u minstens een jaar arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u automatisch van uw ziekenfonds in de maand mei.

Voorwaarden

  • u bent sinds ten laatste 31 december van het voorbije jaar invalide, dus langer dan een jaar arbeidsongeschikt
  • u bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar

Aanvragen


Waar?

Uw ziekenfonds

Hoe?

Het ziekenfonds betaalt u de inhaalpremie jaarlijks in mei uit. Dat gebeurt automatisch, u hoeft geen aanvraag in te dienen.

Bedrag?

In 2018 bedraagt de premie
  • minstens 320,54 euro voor werknemers en werklozen, afhankelijk van de gezinssituatie en het aantal jaren dat u arbeidsongeschikt bent
  • 216,50 euro voor zelfstandigen

Meebrengen


Bijkomende informatie


Contacteer

U kunt voor meer informatie terecht bij:


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 09/07/2019.