Arbeidsongeschiktheid - Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit (Personen met een handicap, Arbeidshandicap, Chronisch zieken) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Arbeidsongeschiktheid - Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bent u minstens een jaar arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u automatisch van uw ziekenfonds in de maand mei.

Voorwaarden

  • u bent sinds ten laatste 31 december van het voorbije jaar invalide, dus langer dan een jaar arbeidsongeschikt
  • u bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar

Aanvragen


Waar?

Uw ziekenfonds

Hoe?

Het ziekenfonds betaalt u de inhaalpremie jaarlijks in mei uit. Dat gebeurt automatisch, u hoeft geen aanvraag in te dienen.

Bedrag?

  • voor werknemers en werklozen: 314,25 euro
  • voor zelfstandigen: 212,25 euro

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Meebrengen


Bijkomende informatie


Contacteer

U kunt voor meer informatie terecht bij:


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 12/07/2017.