Energielening aan 0% of 2% (Leefmilieu, Wonen, Renovatie, Huisvesting, Energie, isolatiepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energielening aan 0% of 2%

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U kunt een goedkope (2%) of renteloze lening krijgen voor energiebesparende investeringen als u eigenaar, verhuurder of huurder bent van een wooneenheid die dienst doet als hoofdverblijfplaats.

Voorwaarden

Algemeen:

 • de woning staat in Zwevegem en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
  • de woning doet dienst als hoofdverblijfplaats
  • de woning is minstens 5 jaar oud
 • u vraagt een lening aan voor 1 of meerdere van de onderstaande energiebesparende investeringen:
  • dakisolatie  
  • muurisolatie 
  • vloerisolatie  
  • superisolerende beglazing
  • plaatsen of vervangen van een stookketel
  • plaatsen thermostatische kranen/kamerthermostaat
  • laten uitvoeren energieaudit
  • gasconvector (ter ondersteuning van de steunmaatregel van het gas- en elektriciteitsfonds)
 • de technische voorwaarden zijn dezelfde als de technische voorwaarden van de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen
 • de werken zijn nog niet uitgevoerd

Renteloze lening met begeleiding (0%):

Als u eigenaar-bewoner of huurder bent en u zich herkent in 1 van de vier onderstaande situaties, kunt u rekenen op extra begeleiding:

 • ofwel hebt u een verhoogde tegemoetkoming bij hun ziekenfonds (WIGW, OMNIO)
 • ofwel was uw bruto jaarlijks inkomen in 2009 lager dan 14.778,26 euro, te
   verhogen met 2.735,85 euro per persoon ten laste
 • ofwel zit u in schuldbemiddeling en hebt u problemen om de energiefactuur te
   betalen
 • ofwel wordt u financieel of budgettair begeleidt door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden,  meer bepaald voor rekeningen voor gas en elektriciteit

U wordt geholpen bij het bepalen van de meest besparende investering, wij zoeken samen met u een geschikte aannemer en volgen de werken op. We helpen u alle premies op te vragen. De facturen worden rechtstreeks aan de aannemer betaald.

Goedkope lening zonder begeleiding (2%):

U bent:

 • een particulier die niet behoort tot 1 van de bovenstaande categorieën
 • een eigenaar-verhuurder

De lening wordt aangevraagd op basis van een geldige offerte. Het factuurbedrag wordt uitbetaald op de rekening van de kredietnemer.

Aanvragen

Waar?

Wooncoördinatie Zwevegem

Hoe?

 • u kunt de leningsaanvraag opvragen bij de bovenstaande dienst
 • u bezorgt de ingevulde leningsaanvraag en de nodige attesten terug aan de dienst
 • na de goedkeuring van uw leningsaanvraag gebeurt de uitbetaling aan de hand van facturen

Bedrag?

U kunt maximaal 10.000 euro ontlenen, terug te betalen binnen de 5 jaar. Het minimum te ontlenen bedrag is 2.000 euro bij de lening zonder begeleiding en 500 euro bij de lening met begeleiding.

Meebrengen

Renteloze lening met begeleiding:

 • identiteitskaart 
 • 3 recentste loonfiches 
 • attesten andere inkomsten 
 • laatste aanslagbiljet personenbelasting 
 • recentste energiefacturen (eindafrekening gas, elektriciteit, mazout, …)  
 • attesten (te verkrijgen via lokaal bestuur): 
  • bewijs burgerlijke staat
  • bewijs domiciliëring 
  • eigendomstitel     
  • bewijs ouderdom woning
 • bewijs dat u behoort tot doelgroep:
  • ofwel attest ziekenfonds  
  • ofwel laatste aanslagbiljet personenbelasting 
  • ofwel attest schuldbemiddeling     
  • ofwel attest OCMW

Goedkope lening zonder begeleiding:

 • identiteitskaart
 • 3 recentste loonfiches
 • attesten andere inkomsten
 • laatste aanslagbiljet personenbelasting
 • recentste energiefacturen (eindafrekening gas, elektriciteit, mazout, …)
 • attesten (te verkrijgen via lokaal bestuur):
  • bewijs burgerlijke staat
  • bewijs domiciliëring
  • eigendomstitel
  • bewijs ouderdom woning 
  • geldige offerte

Bijkomende informatie

Raadpleeg de website: http://www.energiekeregio.be/ 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen.
Officiële benaming: Energielening aan 0% of 2%.
Laatste update fiche: 25/03/2010.