Aanpassingspremie voor de woning van ouderen en personen met een handicap (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van ouderen en personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Leuven geeft een aanvullende premie bovenop de provinciale aanpassingspremie voor ouderen en personen met een handicap die hun woning laten aanpassen.

Voorwaarden

De woning:

  • ligt in Leuven
  • is geen krotwoning (ongezond, onverbeterbaar)
  • heeft een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van hoogstens 1.700 euro
    uitzondering: dit geldt niet voor personen met een erkende handicap

De aanvrager:

  • ofwel bent u minstens 60 jaar oud
  • ofwel bent u erkend als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • u bent eigenaar of huurder van de woning
  • u beschikt niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik van andere onroerende goederen met een totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van minstens 125 euro
  • uw gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2012-inkomsten 2011) bedraagt hoogstens:
    • 37.840 euro voor een alleenstaande
    • 53.630 euro voor een gezin van minimum twee personen
    • te verhogen met 3.230 euro per persoon ten laste

Aanvragen

Waar?

Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Wonen

Hoe?

U hoeft zelf niets te doen, de stad Leuven werkt voor deze premie samen met de provincie.

Bedrag?

U ontvangt 50 % van het bedrag van de provinciale aanpassingepremie voor de aanpassingswerken tot hoogstens 1.250 euro.

U ontvangt hoogstens het verschil tussen de kostprijs van de werken en het totaal van alle premies die u voor die werken ontving tot hoogstens 1.250 euro.

De werken kosten hoogstens 1.250 euro.

(bedragen geldig vanaf 1 mei 2013)

Meebrengen

  • identiteitskaart

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Leuven.
Officiële benaming: Premie aanpassing woning voor ouderen en personen met een handicap.
Laatste update fiche: 11/09/2014.