Energietoelage - Steenkool (Energie, Verwarming, Steenkool) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energietoelage - Steenkool

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners van Gooik met een laag inkomen krijgen een premie voor de aankoop van steenkool.

Voorwaarden

U woont in Gooik en:

  • u verwarmt met steenkool
  • het leveringsadres is in Gooik
  • u voldoet aan één van volgende voorwaarden:
    • ofwel bedraagt het jaarlijks netto belastbaar inkomen van uw huishouden hoogstens 28.434 euro
    • ofwel hebt u een collectieve schuldenregeling of bent u in schuldbemiddeling bij het OCMW

Aanvragen

Waar?

OCMW Gooik - Sociale dienst

Hoe?

U dient de factuur van de levering van de steenkool vóór 15 februari van het jaar na het leveringsjaar in bij de sociale dienst van het OCMW.

Bedrag?

U ontvangt 0,027 euro per kilogram steenkool tot hoogstens 54,68 euro per kalenderjaar.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2014)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • factuur waarop naam, leveringsadres, leveringsdatum en geleverde hoeveelheid
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen

Bijkomende informatie

 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Gooik - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Steenkooltoelage.
Laatste update fiche: 27/03/2014.