Gezins- en bejaardenhulp zorgbehoevenden (Ouderen, Thuiszorg, Gezinnen, Gezinszorg, Bejaardenhulp) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gezins- en bejaardenhulp zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Via het OCMW van de gemeente Herent kunnen hulpbehoevenden een beroep doen op gezins- en bejaardenhulp. In de onderstaande categorieën staan de taken waar de Dienst Gezinszorg u kan bijstaan:

 • huishoudelijke taken: hulp bij koken, wassen, strijken en onderhoud van het huis
 • verzorging en hygiëne: hulp bij baden, aankleden en eten
 • sociale en morele ondersteuning: opvang van kinderen, hulp bij administratie en boodschappen doen

Voorwaarden

 • de cliënt is inwoner van de gemeente Herent
 • de cliënt is hulpbehoevend (en krijgt de Vlaamse zorgverzekering)
 • het aantal uren hulp wordt bepaald door:
  • de wensen van de cliënt
  • de mogelijkheden van de dienst

Aanvragen


Waar?

OCMW Herent - Dienst Gezinszorg

Hoe?

U kan de gezins- en bejaardenhulp telefonisch of via e-mail aanvragen bij de Dienst Gezinszorg van het OCMW Herent, of u kan iemand uit uw directe omgeving een huisbezoek laten aanvragen bij de Dienst Gezinszorg.

Bedrag?

De financiële bijdrage van de aanvrager wordt bepaald volgens de bepalingen van het geldende ministeriële besluit. Hierbij wordt rekening gehouden met de middelen en de lasten van de gebruiker.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • de verklaring dat de zorgbehoevende de Vlaamse zorgverzekering krijgt
 • een bewijs van het huidig (gezins)inkomen van de zorgbehoevende:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijs van actuele inkomsten

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Herent.
Officiële benaming: Gezins- en bejaardenhulp.
Laatste update fiche: 26/01/2017.