Huursubsidie (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een huursubsidie wordt door de gemeente Londerzeel toegekend aan inwoners die minstens 1 jaar vermeld staan op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia en ondertussen een gewone woning huren. Deze subsidie is een tegemoetkoming van de gemeente om in tussentijd de (hogere) huur te helpen betalen.

Voorwaarden

 • de aanvrager:
  • moet inwoner zijn van de gemeente Londerzeel en er werkelijk verblijven gedurende 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag
  • staat minstens 1 jaar vermeld op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia
  • mag zelf geen woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben of een recht op bewoning genieten
  • het totale netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan:
   • voor een alleenstaande: 10.000 euro
   • voor alle andere gezinstypes : 15.000 euro
   • per kind ten laste mag je dit bedrag steeds vermeerderen met 1.500 euro
 • de woning:
  • is gelegen in Londerzeel
  • komt niet voor op de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen
  • komt niet voor op de lijst van leegstaande en verwaarloosde woningen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Londerzeel - Sociale Dienst

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier (pdf-document) downloaden op de website van de gemeente of verkrijgen bij de Sociale Dienst. Dit formulier dient u samen met de gevraagde documenten in voor 1 december 2008.

Bedrag?

 • 50 euro per maand
 • bij de vaststelling van de subsidie wordt enkel rekening gehouden met de volle maanden
 • cumulatie met de Vlaamse huursubsidie of financiĆ«le tussenkomst in de huur door het OCMW is niet toegelaten

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier;
 • aanslagbiljet van het laatste aanslagjaar van:
  • de aanvrager
  • de persoon met wie de aanvrager samenleeft
  • de kinderen van de aanvrager, ouder dan 25 jaar
  • of eventueel van andere personen die inwonend zijn
 • indien u niet beschikt over een aanslagbiljet, dient de aanvrager een afschrift te bezorgen van zijn/haar eventuele vervangingsinkomen, zoals: 
  • werkloosheidsvergoedingen
  • invaliditeitsuitkeringen
  • leefloon
  • pensioeninkomen
 • exemplaar van de huurovereenkomst opgemaakt tussen de aanvrager en de verhuurder of een verklaring op eer
 • bewijs dat u op een wachtlijst voor een sociale woning staat.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Londerzeel - Zorgloket.
Officiƫle benaming: Huursubsidie.
Laatste update fiche: 02/12/2008.